سرخط خبرها
خانه / شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

15

معجزه اذان

16

گفت :چون نمی خواستندتسلیم شوند.تعجب من بیشتر شد وگفتم:یعنی چی!؟فرمانده عراقی به جای اینکه جواب من را بدهد پرسید:این الموذن!؟این جمله احتیاج به ترجمه نداشت.با تعجب گفتم:موذن!؟اشک در چشمانش حلقه ...

ادامه نوشته »